MeghĂ­vĂł a MangalicatenyĂ©sztƑk OrszĂĄgos EgyesĂŒletĂ©nek közgyƱlĂ©sĂ©re

2019.05.06

A Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete elnöksége képviseletében tisztelettel meghívom Önt az egyesület közgyűlésére.

Közgyűlés ideje: 2019. május 23. 09:00.

helye: Ász Rendezvényház, 4032 Debrecen, Böszörményi út 218/c.

Napirend:

Köszöntő   tervezett időtartam
1. Új tagok felvétele előadó: Pálóczi Judit, irodavezető   (10 perc)
2. Vezetőségi beszámoló a 2018. évi munkáról   előadó: Tóth Péter, elnök (30 perc)
3. 2018. évi pénzügyi beszámoló előadó: Kissné Sólyom Éva, könyvelő (15 perc)
4. Felügyelő Bizottság beszámolója                 előadó: Perjési Péter, a FEB elnöke (15 perc)
5. Tenyésztési beszámoló      előadó: Papp Csaba, tenyésztésvezető (20 perc)
6. 2019. évi pénzügyi terv ismertetése előadó: Tóth Péter, elnök  (15 perc) 
7. A piaci helyzet ismertetése  előadó: Tóth Péter, elnök  (15 perc) 
SZÜNET 15 perc
8. Tisztújítás- elnök, elnökségi tagok és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása; az új elnökség perspektíváiVálasztási bizottságot vezeti: Papp Csaba, tenyésztésvezető     (40 perc)
9. Alapszabály módosítása és elfogadása székhelyváltozás miatt (15 perc)
10. Egyebek (15 perc)


Ebéd: 14:15

Amennyiben a közgyűlést határozatképtelenség miatt meg kell ismételni, úgy a megismételt közgyűlés 

ideje2019. május 23. 10:00.

helyeÁsz Rendezvényház, 4032 Debrecen, Böszörményi út 218/c.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Az új tagok felvételét a Közgyűlés csak akkor szavazhatja meg, ha azok személyesen jelen vannak!

Akadályoztatás esetén kérjük, hogy meghatalmazott helyetteséről gondoskodni szíveskedjék.

A honlapon megtekinthető a pénzügyi beszámoló és a pénzügyi terv. (moe.org.hu)

Az ebéd megrendelése miatt kérem, 2019. május 18-ig részvételi szándékát jelezni szíveskedjék e-mailben a @  címen.

Aki a közgyűlésen hozzátartozóval vagy más kísérővel kíván részt venni, a „kísérő(k)” részvételi/ebéd díja 6.000 Ft/fő, amit kérünk átutalással befizetni (10918001-00000455-11500001) és az igazolószelvényt a regisztrációnál bemutatni.

A meghívóval kapcsolatos dokumentumok:

a Vezetőség nevében üdvözlettel:                                      
Tóth Péter, elnök