Éves Közgyűlés - 2019

2019.07.12 választás, közgyűlés

2019. május 23-án Éves Közgyűlést tartott a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, ahol a 2018-as év eseményeiről, mérföldköveiről esett szó. 25 éves fennállását ünnepli idén a MOE, továbbá új vezetőséget is választott az Egyesület.

A Közgyűlés 10 órakor vette kezdetét a debreceni ÁSZ Rendezvényházban, ahol a tagság és a külön meghívott szakmai képviselők vettek részt.

Első napirendi pontként az új tagok felvétele történt meg, ahol 8 új tenyésztő belépése volt aktuális idén. Azután Tóth Péter, a MOE elnöke megtartotta éves vezetőségi beszámolóját, amelynek keretében elmondta, hogy az elmúlt év lényegében az afrikai sertéspestis jegyében telt el, amely az elmúlt évtizedek legsúlyosabb kihívása volt az egyesület életében. Ennek következtében az élőállat kiállításokon történő részvételeket is le kellett mondani. Jelenleg is válságkezelési mechanizmus van folyamatban, szerencsére azonban összeomlásról nem beszélhetünk. A fenti körülmények ellenére is, számos országban sikeres mangalica termékbemutatók kerültek megtartásra, valamint a mangalica fesztiválok is rendkívül sikeresek voltak. Külön is kiemelte a budapesti és a debreceni mangalica fesztiválokat.
Tóth Péter beszámolt róla, hogy készül az új állattenyésztési törvény, amelynek a kodifikációs munkálataiban, mint az egyesület elnöke ő maga is részt vesz. 2019. áprilisára végső fázisához érkezett a fekete mangalica fajtarekonstrukciós program, 2019. május 22. napján a fekete mangalica ideiglenes fajtaelismerési kérelme benyújtásra került. A kormányzat mangalicát érintő terveinek kivitelezésében továbbra is aktív az egyesület részvétele. A MOE elnöke beszámolt arról is, hogy a sertéspestis hatására a tavalyi évben lényegében nem lehetett árut eladni, a vágóhidak pedig árat csökkentettek, így félő volt, hogy a versenytársak – kihasználva a helyzetet – kiszorítja a mangalicatermékeket a piacról. Szerencsére azonban sikerült a helyzetet stabilizálni, az értékesítési folyamat jelenleg újra a már kialakult piaci viszonyok között zajlik.

A 2018. évi pénzügyi beszámoló és 2019.évi pénzügyi terv elfogadásra került a tagság által.

A Felügyelő Bizottság vezetője, Perjési Péter, megtartotta beszámolóját, amelyben beszámolt róla, hogy az egyesület hatékonyan és megfelelően működik.

Papp Csaba tenyésztésvezető részletesen ismertette a 2018. évi tenyésztés eredményeit. Külön beszámolt a mangalica kocalétszámról, a tenyészkoca értékesítés darabszám változásáról, a tenyészetek fajtatiszta szaporasági és felnevelési adatairól, a született fajtatiszta malacokkal kapcsolatos adatokról. Papp Csaba elmondta, hogy az ismertetett adatokból egyértelműen megtorpanás látható, amely nagyrészt a sertéspestisnek tudható be.

 Új vezetőség

Az elnökségi tagok, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2019. május 30. napján lejár. Tóth Péter tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Dr. Szabó Péter és Geredy Péter elnökségi tagok nem kívánták jelöltetni magukat.

Az előzetes felmérések alapján, elsődlegesen a szakmai szempontokat és az elmúlt 5 évben nyújtott tevékenységet figyelembe véve, tekintettel az egyesület jövőbeli sikeres működésére és érdekeinek leghatékonyabb érvényesítésére is újabb jelöltekről készült lista.

A Közgyűlés szavazással akként határozott, hogy a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének Elnökségi tagjai 5 éves határozott időtartamra:

  • Tóth Péter
  • Szabó Ferenc
  • Tóth Ferenc
  • Lackó Róbert
  • Magyaródi Tibor.

A Közgyűlés szavazással akként határozott, hogy a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének Felügyelő Bizottságának tagjai 5 éves határozott időtartamra:

  • Perjési Péter Zoltán
  • Kövér Zoltán
  • László Tibor Imre.

A Közgyűlés akként határozott, hogy megválasztja Tóth Péter-t az egyesület elnökségi tagjának és az egyesület elnökének a 2019. május hó 31. napjától a 2024. május hó 31. napjáig tartó 5 éves határozott időtartamra.

A Közgyűlés vége felé közeledvén az egyebek napirendi pont tárgyalása során Dr. Dákay Ildikó tájékoztatta a megjelenteket az in-situ kérelmek és az ex-situ támogatások állásáról.