Állattartó telepek megújításának pályázati lehetősége

2021.04.30 pályázat

Az Agrárminisztérium meghirdette a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó telepek fejlesztését szolgáló beruházások támogatását.

Több célterület pályázható, többek között a sertéstartó telepek korszerűsítése is.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása).
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatmérleg, állatválogató és kezelő kialakítása, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása).
2. Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

 A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. napjától 2021. július 22. napja között van lehetőség.

 A pályázati felhívás részletei elérhetőek az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/-vp2-4119-21-llattart-telepek-megjtsnak-tmogatsa